Θεμελίωση νέου Παιδικού Σταθμού-Νηπιαγωγείου από τον Μητροπολίτη Ν. Ιωνίας και Φιλαδελφείας κ. Γαβριήλ

Την τελετή θεμελίωσης του νέου Παιδικού Σταθμού-Νηπιαγωγείου πραγματοποίησε το πρωί της Πέμπτης 19 Οκτωβρίου 2017 στο Ν. Ηράκλειο ο Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης κ. Γαβριήλ, παρουσία του κ. Δημητρίου Οικονομίδη, εκπροσώπου της εταιρείας Consolidated Constractors Company και του Προέδρου αυτής κ. Samer S. Khoury, του Δημάρχου Ηρακλείου κ. Νικολάου Μπάμπαλου με μέλη του ΔΣ, του Αστυνομικού Διευθυντή… Συνέχεια

Οι βραβευθέντες στον Πανελλήνιο Μαθητικό Λογοτεχνικό Διαγωνισμό με θέμα: «Η Πατρίδα μου το 2021»

Α­να­κοί­νω­ση ο­νο­μά­των των βρα­βευ­θέν­των μα­θη­τών της Α/βάθ­μιας, Β/βάθ­μιας Εκ­παί­δευ­σης και των Κα­τη­χη­τι­κών Ο­μά­δων της Ι­ε­ράς Αρ­χι­ε­πι­σκο­πής Α­θη­νών και των Ι­ε­ρών Μη­τρο­πό­λε­ων της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος, που  συμ­με­τεί­χαν στον Πα­νελ­λή­νιο Μα­θη­τι­κό Λο­γο­τε­χνι­κό Δι­α­γω­νι­σμό με θέ­μα: «Η Πα­τρί­δα μου το 2021» Η Ι­ε­ρά Σύ­νο­δος της Εκ­κλη­σί­ας της Ελ­λά­δος με ι­δι­αί­τε­ρη χα­ρά α­να­κοι­νώ­νει τα ο­νό­μα­τα των βρα­βευ­θέν­των μα­θη­τών… Συνέχεια

Αγιασμός ενάρξεως μαθημάτων της σχολής Αγιογραφίας «Δια χειρός» | Ι.Μ. Δημητριάδος & Αλμυρού

Στο παιδί και το παιδί με ειδικές ανάγκες ήταν αφιερωμένη  επίσημη έναρξη των μαθημάτων του εκπαιδευτικού έτους της Σχολής Αγιογραφίας «Διά χειρός», που λειτουργεί στην μητροπολιτική μας περιφέρεια τα τελευταία 18 χρόνια. Τοv αγιασμό τέλεσε, στο Πολιτιστικό Κέντρο της Ν. Ιωνίας, ο Σεβ. Μητροπολίτης Δημητριάδος κ. Ιγνάτιος, ο οποίος εξήρε τις άοκνες προσπάθειες του π.… Συνέχεια