ΕιδήσειςΤοπικά νέα

Ιερό Προσκύνημα Αγ. Ιγνατίου Ζόγκα Ελληνικού – Άργους

Φέρεται εις γνώσιν των ευσεβών χριστιανών, ότι στίς 24 Απριλίου 2017, ήμέρα Δευτέρα καί ώρα 6:30′ έσπερινή, στόν `Ιερό προσκυνηματικό Ναό τού Άγίου “Ιγνατίου τού Οεοφόρου Ζόγκα – `Ελληνικού θα  ψαλή  ή ακολουθία τού Εσπερινού. Ευθύς άμέσως στό Συνεδριακό Κέντρο τού `Ιερού Προσκυνήματος θα όμιλήση ό σεβαστός άγιορείτης Γέροντας π. Χριστόδουλος Κουτλουμουσιανός μέ θέμα Άγιος Παίσιος ό  αγιορείτης ένας πνευματικός άρχοντας στον 21° αίώνα°”. Παρακαλούνται όλοι οί αγαπητοί έν Χριστώ καί φιλάγιοι αδελφοί μας, όπως προσέλθουν καί παρακολουθήσουν τήν πολύ ένδιαφέρουσα αυτή όμιλία γιά έναν πολύ μεγάλο και σύγχρονο `Άγιο από έναν εκλεκτό αγιορείτη ιερομόναχο ό οποίος  εν ζωή είχε στενή πνευματική σχέσι μαζί Του, καί άρα όσα θά μάς παρουσιάσει είναι από τήν προσωπική του έμπειρία πού είχε κοντά στόν Οσιο Πάίσιο.

Σημείωσης: Για την μετάβαση στό `Ιερό Προσκύνημα θά διαθέση δωρεάν τό λεωφορείο του ό κ. Ζαφείρης Σπυρίδων έκ Ναυπλίου. Τό λεωφορείο θά αναχωρήση χωρίς καθυστέρησι στίς 5:00μ.μ. από τό Ναύπλιο από τον χώρο τής «Πύλης τής Ξηράς» μέσω Ν. Κίου καί από τό “Άργος στίς 5:15μ.μ. από τόν χώρο τής Λαϊκής Αγοράς.

Μετά τιμής καί αγάπης έν Χριστώ Άναστάντι Εκ τού Ιερού Προσκυνήματος.