ΕιδήσειςΤοπικά νέα

Εγκαίνια του Κειμηλιαρχείου της Ιεράς Μητροπόλεως Γλυφάδας, Ε., Β., Β., & Β.

Πρός τούς εὐσεβεῖς χριστιανούς
τῆς καθ’ ἡμᾶς Ἱερᾶς Μητροπόλεως

Ἀγαπητοί μου Ἀδελφοί ἐν Κυρίῳ καί παιδιά μου ἐν Χριστῷ Ἀναστάντι,
Χριστός Ἀνέστη!

Ἡ Ἱερά Μητρόπολή μας στήν προσπάθειά Της νά διαφυλάξει κάθε ἐκκλησιαστικό καί λατρευτικό ἀντικείμενο ἀξίας, τό ὁποῖο ὑπῆρχε στήν κυριότητά Της, εἴτε προσφέρθηκε ἀπό εὐλαβεῖς χριστιανούς, δημιούργησε χῶρο Κειμηλιαρχείου, ὅπου θά διαφυλάσσονται αὐτά τά πολύτιμα ἀντικείμενα.

Πρέπει νά σημειωθεῖ, ὅτι αὐτή ἡ προσπάθεια δέν θά μποροῦσε νά ἐπιτευχθεῖ χωρίς τήν εὐγενῆ ἀρωγή τοῦ Μεγάλου Εὐεργέτου τῆς Ἱερᾶς μας Μητροπόλεως, κ. Ἀθανασίου Μαρτίνου, ὁ ὁποῖος ἀνέλαβε τήν ἀνέγερση καί διαμόρφωση τοῦ σημαντικοῦ αὐτοῦ ἔργου.

Ἡ Ἱερά Μητρόπολη Σᾶς προσκαλεῖ νά παραβρεθεῖτε στά Ἐγκαίνια τοῦ Κειμηλιαρχείου, τά ὁποῖα θά τελεσθοῦν τήν ἐρχόμενη Τετάρτη 24 Μαΐου καί ὥρα 7:30 τό ἀπόγευμα, στόν χῶρο τῆς Ἱερᾶς Μονῆς μας, Ἁγίας Τριάδος-Ἁγίου Νεκταρίου Τερψιθέας Γλυφάδας, ὅπου στεγάζεται τό Κειμηλιαρχεῖο.

Ἐλάχιστος ἐν Ἐπισκόποις

† Ο Γλυφάδας, Ελληνικού, Βούλας, Βουλιαγμένης κ΄ Βάρης Παύλος ὁ Α΄