Άλλα Πατριαρχεία

H επίσκεψη του Προέδρου των Η.Π.Α. κ. Donald Trump στον Ναό της Αναστάσεως

Ἡ κάθοδος τοῦ Προέδρου τῶν Η.Π.Α. κ. Donald Trump εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.-001Ἡ κάθοδος τοῦ Προέδρου τῶν Η.Π.Α. κ. Donald Trump εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως..-003Ὁ κ. Πρόεδρος, οἱ Θρησκευτικοί Ἀρχηγοί & οἱ κλειδοῦχοι τῆς θύρας τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως.-005Ὁ κ. Donald Trump, ὁ Μακαριώτατος Πατριάρχης κ. Θεόφιλος, ὁ Κουστωδός τῆς Ἁγ. Γῆς & ὁ Ἀρμένιος Πατριάρχης.-004Ὁ κ. Donald Trump γίνεται δεκτός ὑπό τοῦ Προέδρου κ. Reuven Rivlin εἰς τό ἀεροδρόμιον.-008Ἡ ὑποδοχή τοῦ Προέδρου τῶν Η.Π.Α. εἰς τό Ἰσραηλινόν ἀεροδρόμιον Ben Gurion-006Ἡ ὑποδοχή τοῦ Προέδρου τῶν Η.Π.Α. εἰς τό Ἰσραηλινόν ἀεροδρόμιον Ben Gurion.-007Ἡ συνάντησις τοῦ Προέδρου τῶν Η.Π.Α. μετά τῶν ἐκπροσώπων τῶν Χριστιανικῶν Ἐκκλησιῶν τῶν Ἱεροσολύμων-002

Τήν προμεσημβρινήν ὥραν τῆς Δευτέρας, 9ης /22ας Μαΐου 2017, ὁ Πρόεδρος τῶν Η.Π.Α. κ. Donald Trump ἀφίχθη εἰς τό ἐν Τέλ-Ἀβίβ ἀεροδρόμιον Ben Gurion τοῦ Ἰσραήλ.

Εἰς τήν ἐπίσημον ὑποδοχήν κατά τήν ἄφιξιν αὐτοῦ παρέστη ὡς ἐκπρόσωπος τοῦ ἡμετέρου Παλαιφάτου Πατριαρχείου ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος.

Κατά τήν μεταμεσημβρινήν ὥραν  τῆς αὐτῆς ἡμέρας ὁ Πρόεδρος τῶν Η.Π.Α. ἐπεσκέφθη τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως, προερχόμενος ἐκ τῆς Πύλης τοῦ Δαβίδ μετά τῆς συζύγου καί συνεργατῶν αὐτοῦ.

Κατά τήν ἄφιξιν αὐτοῦ εἰς τήν Αὐλήν τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὑπήντησεν αὐτόν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Γέροντος Σκευοφύλακος Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Ἱεραπόλεως κ. Ἰσιδώρου καί τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ Παρασκευοφύλακος Ἀρχιμανδρίτου π. Πολυκάρπου, τοῦ Κουστωδοῦ τῆς Ἁγίας Γῆς π. Φραγκίσκου Πατόν καί τοῦ ἐκπροσώπου τοῦ Ἀρμενίου Πατριάρχου εἰς Ἱερουσαλήμ Μακαριωτάτου Νουρχάν Μανουκιάν.

Ἀπό τῆς Αὐλῆς ὁ Πρόεδρος ὡδηγήθη ὑπό τοῦ Μακαριωτάτου, τῇ ἀκολουθίᾳ τοῦ π. Φραγκίσκου Πατόν καί τοῦ Ἀρμενίου ἐκπροσώπου εἰς τόν Πανάγιον Τάφον καί τόν Φρικτόν Γολγοθᾶν, ἔνθα καί προσεκύνησε.

Ἀκολούθως ὁ Πρόεδρος κατηυθύνθη εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, ἔνθα καί προσέφερεν αὐτῷ δῶρον εἰκόνα τῆς Γεννήσεως ὁ Μακαριώτατος.

Ὁ Πρόεδρος ἐξέφρασε τήν συγκίνησιν αὐτοῦ διά τήν ἐπίσκεψιν αὐτοῦ εἰς τό ἀρχαιότατον καί ἁγιώτατον μνημεῖον τῆς Χριστιανοσύνης τοῦτο καί ηὐχήθη εἰρήνην διά τήν περιοχήν τῆς Μέσης Ἀνατολῆς καί τόν κόσμον ὅλον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας