Άλλα Πατριαρχεία

Η εορτή των εγκαινίων του Πανίερου Ναού της Αναστάσεως

Θεία Λειτουργία εἰς τό Καθολικόν ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ της ἈναστάσεωςΘεία Λειτουργία εἰς τό Καθολικόν ἐπί τῇ μνήμῃ των Ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ τῆς ἈναστάσεωςΕὐλαβεῖς προσκυνηταί ἐν τῷ Καθολικῷ τοῦ Παν. Ναοῦ τῆς ἈναστάσεωςἘν τῇ Μεγάλῃ ΕἰσόδῳὉ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως μετά τοῦ Μακαριωτάτου εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ ΠατριαρχείουὉ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως κ. ἸωακείμὉ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ ἐν τῇ θείᾳ ΛειτουργίᾳὉ Σεβασμιώτατος Μητροπολίτης Ἑλενουπόλεως & ὁ Ἀρχιμανδ. ΒαρθολομαῖοςΘεία Λειτουργία εἰς τό Καθολικόν ἐπί τῇ μνήμῃ τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως

Τήν πρωΐαν τῆς Τρίτης, 13ης/ 26ης Σεπτεμβρίου 2017, ἑωρτάσθη ἡ μνήμη τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ὑπό τοῦ Πατριαρχείου Ἱεροσολύμων.

Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ὅλη, ἰδίᾳ δέ ἡ τῶν Ἱεροσολύμων ἑορτάζει τό γεγονός ὅτι μετά τήν ὁλοκλήρωσιν τῆς οἰκοδομήσεως τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως εἰς τόν τόπον τοῦ σταυροῦ καί τῆς Ἀναστάσεως τοῦ Σωτῆρος ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ τό ἔτος 336 μ.Χ. συνεκεντρώθησαν εἰς Ἱεροσόλυμα οἱ Ἐπίσκοποι τῆς ἐν Τύρῳ συγκληθείσης Συνόδου ὑπό τόν Ἀρχιεπίσκοπον Ἱεροσολύμων Μακάριον τῇ ἐντολῇ τοῦ αὐτοκράτορος Μεγάλου Κωνσταντίνου καί ἐτέλεσαν τήν μεγαλοπρεπῆ τελετήν τῶν Ἐγκαινίων τοῦ Ναοῦ αὐτοῦ, παρουσίᾳ καί τῆς μητρός τοῦ αὐτοκράτορος Ἁγίας Ἑλένης.

Διά τήν ἑορτήν ταύτην ἐτελέσθη θεία Λειτουργία εἰς τό Καθολικόν τοῦ Πανιέρου Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως, προεξάρχοντος τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, συλλειτουργούντων Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί ψαλλόντων, τοῦ Πρωτοψάλτου Ἀρχιμανδρίτου π. Ἀριστοβούλου καί τοῦ Λαμπαδαρίου κ. Γεωργίου Ἀλβανοῦ καί μετεχόντων πολλῶν προσκυνητῶν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐδέχθη τήν Ἀρχιερατικήν Συνοδείαν εἰς τό Πατριαρχεῖον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας