Άλλα Πατριαρχεία

Η εορτή της Ανακομιδής των λειψάνων του Αγίου Γεωργίου στην παλαιά πόλη των Ιεροσολύμων

Ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικήτας καί ἡ Γερόντισσα Ἄννα.-004Ο Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικήτας εἰς τήν θ. Λειτουργίαν-005Ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικήτας εἰς τήν θ. Λειτουργίαν-002Ὁ Ἑσπερινός εἰς τήν Ἱ.Μονήν Ἁγίου Γεωργίου Ἑβραϊκῆς-009Ὁ Ἀρχιδιάκονος π. Μᾶρκος ἡ καθηγουμένη Γερόντισσα Ἄννα & ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικήτας.-010Ὁ Ἅγιασμός εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίου Γεωργίου Ἑβραϊκῆς.-008Ἡ ὁσιωτάτη καθηγουμένη μοναχή Ἄννα.-007Ἡ θεία Λειτουργία εἰς τήν Ἱ.Μονήν Ἁγίου Γεωργίου Ἑβραϊκῆς-003Εἰς τό προαύλιον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς.-001Εἰς τήν Ἀρτοκλασίαν.-011Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίου Γεωργίου.-006

Τήν Τετάρτην, 3ην /16ην Νοεμβρίου 2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς ἀνακομιδῆς τοῦ λειψάνου τοῦ ἁγίου ἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου.

καί εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου τοῦ Νοσοκομείου εἰς τήν Παλαιάν Πόλιν τῶν Ἱεροσολύμων δι’ Ἑσπερινοῦ καί θείας Λειτουργίας, προεξάρχοντος τοῦ Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου καί ψαλλούσης τῆς χορῳδίας ὑπό τήν ψάλτριαν Γερόντισσαν Μαριάμ Σκορδᾶ.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἡ καλῶς ἐπιμελουμένη τῆς Μονῆς μοναχή Πανσέμνη ἐδεξιώθη τόν Σεβασμιώτατον καί τό ἐκκλησίασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον καί τό προαύλιον τοῦ Ναοῦ.

Ὡσαύτως ἑωρτάσθη ἡ ἑορτή καί εἰς τήν Ἱεράν Μονήν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου Ἑβραϊκῆς δι’ Ἑσπερινοῦ καί θείας Λειτουργίας ὑπό τοῦ Πρωτοεσβυτέρου π. Νικήτα, καί τοῦ Ἱεροδιακόνου π. Μάρκου.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἡ ἀνακαινίζουσα τήν Ἱεράν Μονήν Γερόντισσα Ἄννα ἐδεξιώθη τόν Ἱερέα καί τό ἐκκλησίασμα εἰς τό ἡγουμενεῖον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας