Άλλα Πατριαρχεία

Η εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Γεωργίου εις την Ρουμανική Αντιπροσωπεία εις Ιεροσόλυμα

Τό εὐλαβές ἐκκλησίασμα εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν-014Τό εὐλαβές ἐκκλησίασμα εἰς τήν θείαν Λειτουργία-013Τά κόλλυβα, παρασκευασθέντα πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου-016Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κωνσταντίνης συλλειτουργῶν τῷ Μακαριωτάτῳ-011Ὁ Μακαριώτατος προσφέρων εἰκόνα τοῦ Ἁγίου Γεωργίου εἰς τόν π. Θεόφιλον-001Ὁ Μακαριώτατος ευλογῶν εἰσέρχεται εἰς Ἅγιον Γεώργιον τῆς Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας.-005Ὁ Μακαριώτατος εὐλογῶν εἰς τήν θ. Λειτουργίαν-015Ὁ Μακαριώτατος εἰς τόν Ὄρθρον-006Ὁ Μακαριώτατος εἰς τόν Ὄρθρον μετά τῶν διακόνων καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου-008Ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόφιλος προσφέρων ἁγιογραφηθεῖσαν εἰκόνα & κανδήλιον-017Ἡ ὑποδοχή τοῦ Μακαριωτάτου εἰς Ἅγιον Γεώργιον της Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας-004Ἡ ὑποδοχή τοῦ Μακαριωτάτου εἰς Ἅγιον Γεώργιον τῆς Ρουμανικῆς Ἐκκλησίας-003Εἰς τό ἀποστολικόν ἀνάγνωσμα-010Εἰς τήν θείαν Λειτουργίαν-009Εἰς τήν θείαν Λειτουργία-012Ἀναμνηστική φωτογραφία-002Τό εὐλαβές ἐκκλησίασμα εἰς τόν Ὄρθρον-007

Τήν Κυριακήν, 24ην Ἀπριλίου /7ην Μαΐου 2017, ἑωρτάσθη μεθεορτίως κατά μίαν ἡμέραν ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου εἰς τόν Ἱερόν αὐτοῦ Ναόν τῆς Ἀντιπροσωπείας τοῦ Πατριαρχείου τῆς Ρουμανίας εἰς Ἱεροσόλυμα, τόν κείμενον εἰς τό μεταίχμιον Ἀνατολικῆς καί Δυτικῆς Ἱερουσαλήμ εἰς τήν περιοχήν, ἡ ὁποία ἄχρι τοῦ 1967 ἦτο διάβασις συνόρων μεταξύ Ἰορδανίας καί Ἰσραήλ, ὡς γνωστή μέ τό ὄνομα  “Mandel Baum”

Διά τήν ἑορτήν ταύτην ἐτελέσθη θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν τῆς ὡς ἄνω ἡμέρας, τῆς ὁποίας προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συλλειτουργούντων Αὐτῷ τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Ἑλενουπόλεως κ. Ἰωακείμ, τοῦ Προϊσταμένου τῆς Ἁγίας Μονῆς ταύτης Ἀρχιμανδρίτου Θεοφίλου καί τοῦ βοηθοῦ αὐτοῦ Ἱερομονάχου Ἰωάννου, τοῦ Ἁγοταφίτου Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, Ἱερέων τοῦ Πατριαρχείου Ρουμανίας, τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου καί τοῦ διακόνου Ἀγαπίου, ψάλλοντος τοῦ ἀριστεροῦ ψάλτου τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως κ. Γεωργίου Ἀλβανοῦ καί τῶν Ρουμανίδων μοναζουσῶν τῆς Μονῆς ταύτης, προσευχομένου τοῦ Ἀντιπροσώπου τῆς Πρεσβείας τῆς Ρουμανίας εἰς Ἰσραήλ κ. Traian Plescan μοναχῶν καί μοναζουσῶν καί Ρουμανίδων Ὀρθοδόξων μοναζουσῶν εἰς Ἱεροσόλυμα καί προσκυνητῶν ἐκ Ρουμανίας καί Ἑλλήνων καί ἐντοπίων κατοίκων τῆς Παλαιᾶς Πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

Πρός τό εὐλαβές ἐκκλησίασμα ἐκήρυξε τόν θεῖον λόγον ὁ Μακαριώτατος εἰς τό Κοινωνικόν ἔχοντα οὕτως ἀγγλιστί, ἴδε:

http://www.jp-newsgate.net/ en/2017/05/07/32493

Μετά τήν ἀπόλυσιν ὁ Προϊστάμενος τῆς Ἀντιπροσωπείας Ἀρχιμανδρίτης π. Θεόφιλος ἐπεδωσεν εἰς τόν Μακαριώτατον ὡραιότατον κανδήλιον , ἵνα εἰς αὐτό μεταδίδῃ τό Ἅγιον Φῶς ἐκ τοῦ Ἁγίου Τάφου καί τοῦ Ἁγίου Κουβουκλίου, ἠκολούθησε δέ πλουσία ἑόρτιος τράπεζα.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας