Άλλα Πατριαρχεία

Η εορτή του Αγίου Μεγαλομάρτυρος Αγ. Δημητρίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Ὁ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης κ. Δημήτριος κατευθυνόμενος πρός τό Ἱερόν ΠαρεκκλήσιονὉ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης Δημήτριος κ ὁ Ἱεροδιάκονος ΔημήτριοςὉ Σεβ. Ἀρχιεπίσκοπος Λύδδης Δημήτριος κ ἡ συνοδείαὉ προϊστάμενος τοῦ παρεκκλησίου Ἀρχιμανδρίτης π. ἈλέξιοςὉ προϊστάμενος του παρεκκλησίου Ἀρχιμανδρίτης π. ἈλέξιοςὉ π. Χαράλαμπος εἰς τό Ἱερόν παρεκκλήσιον Ἁγίου ΔημητρίουἩ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Δημητρίου εἰς τό ὁμώνυμον παρεκκλήσιον τοῦ ΠατριαρχείουἩ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Δημητρίου εἰς τό ὁμώνυμον παρεκκλήσιον του Πατριαρχείου

Τήν Τρίτην, 26ην Ὀκτωβρίου / 8ην Νοεμβρίου  2016, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ Ἁγίουἐνδόξου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Θεσσαλονικέως, τοῦ Μυροβλύτου εἰς τόν Ἱερόν αὐτοῦπαρεκκλήσιον, τό μεταξύ τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος καί τοῦ κτιρίου τῆς Σχολῆς, τῆς ἐπονομαζομένηςἐξ αὐτοῦ ὡς τοῦ «Ἁγίου Δημητρίου» καί στεγασάσης  ἐπί ἥμισυν αἰῶνα καί πλέον τήν ΠατριαρχικήνἹερατικήν Σχολήν, ἐξ ἧς ἀπεφοίτησαν οἱ πλεῖστοι τῶν Ἁγιοταφιτῶν, στεγαζούσης δέ νῦν ἈραβόφωνονΣχολήν τοῦ Πατριαρχείου ἀπό τό Νηπιαγωγεῖον ἕως καί τό Λύκειον.

Ἐπί τῇ μνήμῃ τοῦ Ἁγίου Δημητρίου τοῦ «καθελόντος τήν  τοῦ Λυαίου ἔπαρσιν ἐν τῷ σταδίῳ, δέ θαρρύναντος τόν Νέστορα καί διά τοῦ μαρτυρίου αὐτοῦ τόν Χριστόν δοξάσαντος», ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς, προεξάρχοντος τοῦ Γραμματέως τῆς Ἁγίας καί Ἱερᾶς Συνόδου Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Λύδδης κ. Δημητρίου, συλλειτουργούντων αὐτῷ τῶν Ἀρχιμανδριτῶν Σεργίου, τοῦ Δραγουμανεύοντος Ἀρχιμανδρίτου Ματθαίου, τοῦ π. Χαραλάμπους- Φάραχ Μπαντούρ, καί τῶν Ἱεροδιακόνων π. Δημητρίου καί π. Ἀγαπίου, ψαλλόντων τῶν μαθητῶν τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς καί προσερχομένων ἐν ἐκκλησιασμῷ τῶν μαθητῶν τῆς Ἀραβοφώνου Πατριαρχικῆς Σχολῆς, μοναχῶν καί μοναζουσῶν καί εὐλαβῶν προσκυνητῶν.

Μετά τήν θείαν Λειτουργίαν ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης παρέστη εἰς σεμνήν ἑορταστικήν ἐκδήλωσιν τῶν μαθητῶν τοῦ Σχολείου πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου μεγαλομάρτυρος Δημητρίου τοῦ Μυροβλήτου.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας