Άλλα Πατριαρχεία

Η εορτή του Αγίου μάρτυρος Προκοπίου εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων

Ἄποψις τῆς περιοχῆς Ἀμποῦ Τόρ εἰς τήν ὁποίαν εὑρίσκεται ἡ Ἱερά Μονή.Ὁ Ἀρχιμανδρίτης π. Εὐδόκιμος εἰς τήν Ἀπόλυσιν.Ἡ ἀνάγνωσις τῶν κολλύβων τοῦ Ἁγίου Προκοπίου.Ἡ θεία Λειτουργία τελουμένη ὑπό τοῦ Πνευματικοῦ τῆς Λαύρας τοῦ Ἁγίου Σάββα.Μοναχοί τοῦ Ἁγίου Σάββα ψάλλοντες εἰς τήν θ. Λειτουργίαν.Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Προκοπίου εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίου Μοδέστου.Εἰς τήν θ. Λειτουργίαν.Ἡ ἑορτή τοῦ Ἁγίου Ἱερομάρτυρος Προκοπίου εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίου Μοδέστου.Ὁ Μακαριώτατος ἐπισκέπτεται τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίου Μοδέστου διά τήν ἑορτήν τοῦ Ἱερομάρτυρος Προκοπίου.Ὁ Μακαριώτατος ἐπισκέπτεται τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίου Μοδέστου διά τήν ἑορτήν τοῦ Ἱερομάρτυρος Προκοπίου.Ἁγιασμός τελούμενος εἰς τήν Ἱ. Μονήν Ἁγίου Μοδέστου διά τήν ἑορτήν τοῦ Ἱερομάρτυρος Προκοπίου.

Τήν Παρασκευήν, 8ην /21ην Ἰουλίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου μάρτυρος Προκοπίου, μαρτυρήσαντος ἐν Καισαρείᾳ τῆς Παλαιστίνης ἐπί  Διοκλητιανοῦ τό 303 μ.Χ. εἰς τό παρεκκλήσιον αὐτοῦ, τό κείμενον εἰς τόν χῶρον τῆς Ἱερᾶς Μονῆς Ἁγίου Μοδέστου Πατριάρχου Ἱεροσολύμων ἐπί τοῦ λόφου Ἀμποῦ-Τόρ, ἔναντι τοῦ λόφου τῆς Ἁγίας Σιών.

Διά τήν μνήμην τοῦ ἁγίου Προκοπίου ἐτελέσθη Ἑσπερινός ἀφ’ ἑσπέρας καί θεία Λειτουργία τήν πρωΐαν τῆς ἑορτῆς ὑπό τοῦ Γέροντος Πνευματικοῦ τῆς Λαύρας τοῦ Ὁσιου Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου, Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐδοκίμου, ψαλλόντων μοναχῶν τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ὁσίου Σάββα ἐν συμμετοχῇ  μοναχῶν, μοναζουσῶν καί μελῶν τῆς παροικίας καί τοῦ ποιμνίου τῆς πόλεως τῶν Ἱεροσολύμων.

Διαρκούσης τῆς θείας Λειτουργίας ἐπεσκέφθη τό προσκύνημα ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά τοῦ Γέροντος Ἀρχιγραμματέως Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου καί τοῦ Ἀρχιδιακόνου π. Μάρκου.

Τόν Μακαριώτατον, τόν Ἱερέα καί τό Ἐκκλησίασμα ἐδέχθη διά τό κέρασμα ὁ καλῶς ἐπιμελούμενος τῶν τῆς Μονῆς ἐπιστάτης ὁσιώτατος μοναχός Ἀντίοχος.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας