Άλλα Πατριαρχεία

Η Δευτέρα της Διακαινησίμου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Ὁ Μακαριώτατος εἰς την θ. Λειτουργίαν-011Ὁ Μακαριώτατος εἰς τήν θ. Λειτουργίαν-010Ὁ Μακαριώτατος εἰς ἀναμνηστικήν φωτογραφίαν μετ᾽ εὐλαβῶν προσκυνητῶν-001Ὁ Μακαριώτατος & ὁ Ἀρχιεπίσκοπος Φινλανδίας κ. Λέων εἰς τήν τράπεζαν-002Ὁ Μακαριώτατος & ἡ Συνοδεία καταβαίνουν εἰς τόν Ἱ. Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἑλένης-004Ὁ Ἀρχιδιάκονος Μᾶρκος εἰς τήν θ. Λειτουργίαν-012Ἡ Πατριαρχική Συνοδεία εἰς τήν πασχάλιον τράπεζαν-003Ἡ Ἀναστάσιμος θεία Λειτουργία εἰς Ἱ. Ναόν Ἁγίων Κωνσταντίνου & Ἑλενης-007Ἡ Ἁγιοταφιτική Ἀδελφότης εἰς τήν θ. Λειτουργίαν-015Εὐλαβεῖς προσκυνηταί προσφέρουν εἰκόνα εἰς τόν Μακαριώτατον-017Εἰς τήν θ. Λειτουργίαν-013Οἱ Ἁγιοταφῖται Πατέρες ἀναβαίνουν εἰς τήν αἴθουσαν διά τήν εὐλογίαν-016Ὁ Τυπικάρης Ἀρχιμανδρίτης π. Ἀλέξιος ψάλλων τό Χριστός Ἀνέστη-008Ὁ Πρωτοψάλτης τοῦ μοναστηριακοῦ Ναοῦ Ἀρχιμανδρίτης π. Εὐσέβιος-014Ὁ π. Δημήτριος εἰς τήν θ. Λειτουργίαν ψάλλων τό Χριστός Ἀνέστη-009Ὁ Μακαριώτατος εὐλογῶν ἐν τῇ εἰσόδῳ Αὐτοῦ & ο κ. Γενικός Πρόξενος-006Ὁ Μακαριώτατος εὐλογῶν ἐν τῇ εἰσόδῳ Αὐτοῦ & ὁ Γενικός Πρόξενος-005

Τήν Δευτέραν τῆς Διακαινησίμου , 4ης /17ης Ἀπριλίου 2017, ἐτελέσθη ἡ ἀκολουθία τοῦ Πάσχα, ἤτοι ὁ Ἀναστάσιμος κανών τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Δαμασκηνοῦ καί ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία τοῦ Ἁγίου Ἰωάννου τοῦ Χρυσοστόμου εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης, χοροστατοῦντος τῆς Α.Θ.Μ. τοῦ Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου καί συμπροσευχομένων τῶν Ἁγίων Ἀρχιερέων καί Ἱερέων καί μοναχῶν καί πλήθους προσκυνητῶν.

Τῆς πανηγυρικῆς λειτουργίας ταύτης ληξάσης, ἡ Πατριαρχική Συνοδεία ἐν πομπῇ καί ἐν ψαλμῳδίᾳ τοῦ «Χριστός Ἀνέστη» καί «Ἀναστάσεως ἡμέρα» ὑπό τοῦ Πρωτοψάλτου τοῦ μοναστηριακοῦ Ναοῦ τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης Ἀρχιμανδρίτου π. Εὐσεβίου ἀνῆλθεν εἰς τά Πατριαρχεῖα.

Ἐνταῦθα ἔλαβε χώραν ὁ ἀδελφικός Ἀρχιερατικός καί Ἱερατικός ἀσπασμός καί οἱ προσκυνηταί ἔλαβον τήν εὐλογίαν τοῦ Μακαριωτάτου, ἐν ᾧ ἐκεῖνος τούς διένειμε τά Πασχαλινά ᾠά.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας