Άλλα Πατριαρχεία

Ο Αρχιεπίσκοπος Κανταρβουρίας επισκέπτεται τον Ναό της Αναστάσεως

Ἀναμνηστική φωτογραφία εἰς τό Ἱερόν Κουβούκλιον-001Ἀναμνηστική φωτογραφία εἰς τήν Ἁγίαν Αὐλήν-003Ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Canterbury εἰς τήν προσφώνησιν αὐτοῦ-007Ὁ Μακαριώτατος προσφωνῶν τόν Ἀρχιεπίσκοπον Canterbury-004Ὁ Μακαριώτατος προσφωνῶν τoν Ἀρχιεπίσκοπον Canterbury-005Ὁ Μακαριώτατος ξεναγῶν τόν Σεβασμ. Welby ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου-008Ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῶν Ἀγγλικανῶν εἰς Ἱεροσόλυμα Most Rev. Suheil Dawani προσφωνῶν-006Κέρασμα εἰς τό Γραφεῖον τοῦ Παναγίου Τάφου-002

Τήν πρωΐαν τῆς Τετάρτης, 20ῆς Ἀπριλίου / 3ης Μαΐου 2017, ὁ Σεβασμιώτατος Ἀρχιεπίσκοπος Κανταρβουρίας κ. Justin Welby τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας μεθ᾽ ὁμάδος συνεργατῶν καί  συνοδῶν αὐτοῦ, ἐν οἷς ὁ Ἀρχιεπίσκοπος τῆς Ἀγγλικανικῆς Ἐκκλησίας εἰς Ἱεροσόλυμα Most Rev. Suheil Dawani ἐπεσκέφθη διά προσκύνησιν τόν Φρικτόν Γολογοθᾶν καί τόν Πανάγιον Τάφον εἰς τόν Ναόν τῆς Ἀναστάσεως.

Τόν Σεβασμιώτατον Ἀρχιεπίσκοπον Κανταρβουρίας ἐδέχθη ἐπί τοῦ Φρικτοῦ Γολγοθᾶ ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνοδευόμενος ὑπό τοῦ Σεβασμιωτάτου Ἀρχιεπισκόπου Κωνσταντίνης κ. Ἀριστάρχου, τοῦ Παραδραγουμάνου Ἀρχιμανδρίτου π. Ματθαίου, τοῦ Τελετάρχου Ἀρχιμανδρίτου π. Βαρθολομαίου, τοῦ Παρασκευοφύλακος Ἀρχιμανδρίτου π. Πολυκάρπου καί τινων ἄλλων Ἁγιοταφιτῶν καί Ναϊτῶν Πατέρων καί προσεφώνησε διά τῆς κάτωθι προσφωνήσεως Αὐτοῦ ἐχούσης ὡς ἕπεται ἀγγλιστί ἴδε ἠλεκτρονικόν σύνδεσμον.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας