Άλλα Πατριαρχεία

Η Ακολουθία των Ωρών των Χριστουγέννων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

Ὁ Μακαριώτατος εἰς το Θυμίαμα τῆς Α´ Ὥρας-004Ὁ Μακαριώτατος εἰς τό Θυμίαμα τῆς Α´ Ὥρας-002Ὁ Μακαριώτατος εἰς τήν ἔναρξιν τῆς Ἀκολουθίας τῶν Μεγάλων Ὡρῶν τῶν Χριστουγέννων-007Ὁ Μακαριώτατος εἰς τήν ἔναρξιν τῆς Ἀκολουθίας εὐλογῶν-001Ὁ Μακαριώτατος εἰς τήν ἀνάγνωσιν τῶν Προφητειῶν & τοῦ Εὐαγγελίου τῆς Α´ Ὥρας-006Εἰς τό Θυμίαμα τῆς Α´ Ὥρας-003Ὁ Σεβ. Μητροπολίτης Πέτρας κ. Κορνήλιος εἰς τό θυμίαμα τῆς Γ´ Ὥρας-005

Την πρωΐαν τῆς Παρασκευῆς, 23ης Δεκεμβρίου 2017/ 5ης Ἰανουαρίου 2018, μετά τήν εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης ἀκολουθίαν τοῦ Ὄρθρου, ἀνεγνώσθησαν αἱ Μεγάλαι Ὧραι τῶν Χριστουγέννων.

Τῆς ἀκολουθίας ταύτης τῶν Ὡρῶν προεξῆρξε ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συνιερουργούντων Αὐτῷ Ἀρχιερέων κατά τά πρεσβεῖα αὐτῶν καί συμπροσευχομένων τῶν λοιπῶν Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων μοναζουσῶν καί Προσκυνητῶν τῶν Ὀρθοδόξων διά νά ἑορτάσουν τήν ἑορτήν τῶν Χριστουγέννων εἰς Βηθλεέμ.

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας