Άλλα Πατριαρχεία

Η Ακολουθία των Αγίων Παθών εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων

Τό  ἑσπέρας τῆς Μεγάλης Πέμπτης, 31ης Μαρτίου/13ης Ἀπριλίου 2017, ἔλαβε χώραν ἡ ἀκολουθία τῶν Ἁγίων Παθῶν εἰς τόν μοναστηριακόν Ναόν τῶν Ἁγίων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης.

Τῆς κατανυκτικῆς ἀκολουθίας προεξῆρξεν ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, συμπροσευχομένων τῶν Ἁγιοταφιτῶν Ἀρχιερέων Ἱερομονάχων καί μοναχῶν καί πλήθους προσκυνητῶν τῶν κατακλυσάντων τόν Ναόν.

Για φωτογραφικό υλικό πατήστε εδώ

Ἐκ τῆς Ἀρχιγραμματείας