ΕιδήσειςΤοπικά νέα

Αγρυπνία για την εορτή του Αγίου Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως του Μεγάλου

Φέρωμεν εἷς γνῶσιν τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος ὅτι τὴν Δευτέρα 5ην Φεβρουαρίου 2018 καὶ ὥραν 20.00 εἰς τὴν ἐνορίαν μας θὰ τελεσθῇ Πανηγυρική Ἱερὰ Ἀγρυπνία με την συμμετοχή πολυμελούς βυζαντινού χορού ἱεροψαλτών ἐπί τῇ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου τοῦ Μεγάλου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ  Ἰσαποστόλου καὶ Ὀμολογητοῦ.

Διἀ το Ἑκκλησιαστικόν Συμβούλιον

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ἱερομ. Φώτιος Καραδήμας