ΑγρυπνίαΛατρευτική ζωή

Ιερά Αγρυπνία για την εορτή του Αγίου Φωτίου | Ι.Ν. Ζωοδόχου Πηγής κ. Πατησίων

Ἀξιότιμοι Κύριοι/Ἐρίτιμαι Κυρίαι,

Φέρωμεν εἷς γνῶσιν τοῦ εὐσεβοῦς πληρώματος ὅτι τὴν Παρασκευή 5ην Φεβρουαρίου ἐ.ε. καὶ ὥραν 20.00΄εἰς τὴν ἐνορίαν μας θὰ τελεσθῇ Ἱερὰ Ἀγρυπνία ἐπί τῇ Μνήμη τοῦ ἐν Ἁγίοις Πατρός ἡμῶν Φωτίου Πατριάρχου Κωνσταντινουπόλεως τοῦ Μεγάλου καί Ἰσαποστόλου.

Διὰ τὸν Ἱερό Ναόν,

Ο Πρόεδρος τοῦ Ἐκκλησιαστικοῦ Συμβουλίου

Ἱερομ. Φώτιος Καραδήμας

Loading Map....

Σχετικές Εκδηλώσεις "Αγρυπνία"

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις σε αυτή την κατηγορία