Αγρυπνία

Αγίου Νικολάου του Πλανά

Φέρεται εἰς γνῶσιν τῶν εὐσεβῶν χριστιανῶν ὅτι εἰς τὸν καθ’ ἡμᾶς Ἱερὸν Ναὸν Ἁγ. Δημητρίου τῶν Ὅπλων θὰ τελεσθῇ Ἱερὰ Ἀγρυπνία κατὰ τὴν Παρασκευὴν 1ην Μαρτίου ἐ.ἔ. ἀπὸ 8.30 μ.μ. ἕως 1.00 π.μ. ἐπὶ τῇ μνήμῃ τοῦ Ὁσίου καὶ θεοφόρου πατρὸς ἡμῶν Νικολάου τοῦ Πλανᾶ. Κατὰ τὴν διάρκειαν τῆς ἀγρυπνίας θὰ ψάλλει Βυζαντινὸς Χορὸς Ἱεροψαλτῶν ἐνῶ θὰ ἐκτίθενται πρὸς προσκύνησιν ἱερά λείψανα τοῦ Ἁγίου.

Ἐκ τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ

 

Loading Map....

Σχετικές Εκδηλώσεις "Αγρυπνία"

Δεν υπάρχουν εκδηλώσεις σε αυτή την κατηγορία