Καθεδρικὸς Ἱερὸς Ναὸς Ὑπαπαντῆς τοῦ Σωτῆρος

  • , Αμμάν, Ιορδανία
  • +96265817924
  • π. Ἰµπραὴµ Νταµπούρ