Ἱερὰ Λαύρα τοῦ Ὁσίου καὶ Θεοφόρου Πατρός ἡμῶν Σάββα τοῦ Ἡγιασμένου

  • Holy Laura of St. Savvas, P.O. Box 19824, 91199, Jerusalem, Jordan
  • +9722762915
  • Ἡ Α. Θ. Μακαριότης ὁ Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος