Ἱερός Μητροπολιτικός Ναός Ἁγίου Γεωργίου τῶν Ἑλλήνων

  • Chiesa Cattedrale di San Giorgio dei Greci, Castello 3422, 30122, Venezia, Italy
  • +390415239569
  • +390415227016
  • evangelos.y@mail.gr
  • Ἀρχιμανδρίτης Εὐάγγελος Ὑφαντίδης