Μητρόπολη Ιταλίας

  • Sacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia e Malta, Castello 3422, Campo dei Greci, 30122, Venezia, Italia
  • +390415239569
  • +390415227016
  • arcidiocesiortodossa@gmail.com
  • Ἡ Αὐτοῦ Σεβασμιότης ὁ Μητροπολίτης Ἰταλίας καί Μελίτης κ. κ. Γεννάδιος, Ὑπέρτιμος καί Ἔξαρχος Νοτίου Εὐρώπης
mitropoli_italias