Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως

  • Rum Patrikhanesi, Fener - Haliç, 34220, İstanbul, Türkiye
  • +902125319670-6
  • patriarchate@ec-patr.org
  • Η Αὐτοῦ Θειοτάτη Παναγιότης, ὁ ᾿Αρχιεπίσκοπος Κωνσταντινουπόλεως, Νέας Ρώμης καί Οἰκουμενικός Πατριάρχης κ. κ. Βαρθολομαῖος
Οικουμενικό Πατριαρχείο Κωνσταντινουπόλεως