Άλλα Πατριαρχεία

Η εορτή του Οσίου Πατρός ημών Ονουφρίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

post thumbnail

Τήν Κυριακήν, 12ην /25ην Ἰουνίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ὀνουφρίου τοῦ Αἰγυπτίου εἰς τήν Ἱεράν αὐτοῦ Μονήν, τήν κειμένην εἰς τήν περιοχήν τῆς ἀρχαίας πόλεως τῆς Ἱερουσαλήμ, ἔναντι τῆς κολυμβήθρας τοῦ Σιλωάμ καί εἰς τάς ὑπωρείας τοῦ λόφου Ἀμπού Τώρ καί ἐπί τῶν λελαξευμένων βράχων – μνημάτων τοῦ… Συνέχεια

Η επίσκεψις του Μακαριώτατου Πατριάρχου Ιεροσολύμων είς Κωνσταντινούπολιν/Καππαδοκίαν

post thumbnail

Τήν Παρασκευήν, 3ην /16ην Ἰουνίου 2017, ἤρξατο ἡ ἐπίσκεψις τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου εἰς τό Οἰκουμενικόν Πατριαρχεῖον καί ἐν συνεχείᾳ εἰς την Καππαδοκίαν. Εἰς τήν ἐπίσκεψιν ταύτην ὁ Μακαριώτατος ἦτο προσκεκλημένος τοῦ Παναγιωτάτου Οἰκουμενικοῦ Πατριάρχου κ.κ. Βαρθολομαίου, ἀναλαμβάνοντος προσκυνηματικάς περιοδείας εἰς ἐγκαταλελειμμένας ἀπό τοῦ 1922 κατά τήν ἀνταλλαγήν τῶν πληθυσμῶν… Συνέχεια

Η εορτή των Αγίων Πάντων στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

post thumbnail

Τήν Κυριακήν, 29ην Μαΐου, ἡμέραν μνήμης τῆς ἁγίας μάρτυρος Θεοδοσίας τῆς Παρθένου, συμφώνως προς τόν ἀκίνητον κύκλον ἑορτῶν καί ἡμέραν μνήμης τῆς πτώσεως τῆς Πόλεως καί 11ην Ἰουνίου, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου, συμφώνως προς τόν κινητόν κύκλον τῶν ἑορτῶν τοῦ Πεντηκοσταρίου ἡ ἑορτή τῶν Ἁγίων Πάντων, καρποῦ τῆς ἐπινεύσεως τοῦ Παρακλήτου Πνεύματος, εἰς τό ἐντός… Συνέχεια

Κουρά Μοναχού εις το Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

post thumbnail

Την πρωΐαν τῆς Τρίτης, 31ης Μαΐου / 13ης Ἰουνίου 2017, ἔλαβε χώραν ἐν τῷ παρεκκλησίῳ τῆς Ἁγίας Πεντηκοστῆς τοῦ Πατριαρχείου ἡ εἰς μοναχόν κουρά τοῦ δοκίμου καί ἀποφοίτου τῆς Πατριαρχικῆς Σχολῆς τῆς Ἁγίας Σιών Παναγιώτου Ξενάκη. Τόν δόκιμον Παναγιώτην ἔκειρεν ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος ἐνώπιον Ἁγιοταφιτῶν Πατέρων καί μετωνόμασεν εἰς… Συνέχεια

Η Τιμία Κάρα του Αγ. Παντελεήμονος στο Λονδίνο

post thumbnail

τoυ Πρωτοπρ. Αναστασίου Δ. Σαλαπάτα Με τη πρωτοβουλία και την ευγενική φροντίδα των Αρχόντων της Κοινότητας Αγ. Παντελεήμονος Harrow ΒΔ Λονδίνου, ειδικά δε του Προέδρου της Κοινότητας Δρα Σεραφείμ Κυριακίδη και του Προέδρου των Νέων Επιστημόνων κ. Παναγιώτη Αργυρού, με τη σύμφωνη γνώμη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μεγάλης Βρετανίας κ. Γρηγορίου και με την… Συνέχεια

Ποιμαντική επίσκεψη του Μακαριώτατου Πατριάρχη Ιεροσολύμων εις Zdeinde

post thumbnail

Τό Σάββατον, 28ην Μαΐου /10ην Ἰουνίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος, ἐπραγματοποίησε ποιμαντικήν ἐπίσκεψιν εἰς τήν Ἑλληνορθόδοξον Ἀραβόφωνον Κοινότητα τῆς κώμης τοῦ βορείου Ἰσραήλ τῆς περιοχῆς Ἄκκρης Zdeinde. Ἡ Κοινότης αὕτη διατηρεῖ Ἱερόν Ναόν πρός τιμήν τοῦ Ἁγίου Πατρικίου Ἐπισκόπου Προύσης. Εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦτον ἐτελέσθη ἡ θεία Λειτουργία… Συνέχεια

Η εορτή του Αγίου Πνεύματος εις την Αγίαν Σιών

post thumbnail

Τήν Δευτέραν, 26ην Μαΐου/5ην Ἰουνίου 2017, Δευτέραν τοῦ Ἁγίου Πνεύματος, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ Κάθοδος τοῦ Ἁγίου Πνεύματος ἐν εἴδει πυρίνων γλωσσῶν ἐπί τῶν Ἁγίων μαθητῶν καί Ἀποστόλων τοῦ Κυρίου εἰς τόν τόπον, εἰς τόν ὁποῖον αὕτη συνέβη, ἤτοι εἰς τήν Ἁγίαν Σιών, ἐν ᾗ εὑρίσκεται τό Ὑπερῷον. Α’. Ἀφ’ ἑσπέρας. Τό γεγονός τοῦτο… Συνέχεια

Η εορτή της Πεντηκοστής εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων

post thumbnail

Τήν Κυριακήν 22αν Μαίου / 4ην Ἰουνίου 2017, Κυριακήν τῆς Πεντηκοστῆς, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως ἡ μνήμη τοῦ γεγονότος τῆς ἐπιφοιτήσεως τοῦ Ἁγίου Πνεύματος. Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ ἀνά τόν κόσμον Ὀρθόδοξος Ἐκκλησία καί ἡ Μήτηρ τῶν Ἐκκλησιῶν ἑορτάζει τό γεγονός ὅτι ὁ Κύριος ἡμῶν Ἰησοῦς Χριστός πεντήκοντα… Συνέχεια

Η εορτή της Πεντηκοστής στην Ιερά Επισκοπή Μπραζαβίλ

post thumbnail

Με κατάνυξη και πνευματική ευφορία εορτάσθηκε την Κυριακή, 4η Ιουνίου 2017, η Δεσποτική εορτή της Πεντηκοστής στην Ιερά Επισκοπή Μπραζαβίλ και Γκαμπόν. Ο Θεοφιλ. Επίσκοπος κ. Παντελεήμων ετέλεσε την Θεία Λειτουργία και κήρυξε τον θείο λόγο στον προσωρινό Ιερό Καθεδρικό Ναό Αγίου Δημητρίου Pointe-Noire. Κατά την ομιλία του ο Θεοφιλέστατος υπεγράμμισε την ζωαρχική δύναμη του… Συνέχεια

Η εορτή των Αγίων Κωνσταντίνου και Ελένης εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων

post thumbnail

Τό Σάββατον, 21ην Μαΐου / 3ην Ἰουνίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τῆς Ἁγιοταφιτικῆς Ἀδελφότητος ἡ μνήμη τῶν ἱδρυτῶν αὐτῆς Ἁγίων ἐνδόξων θεοστέπτων βασιλέων καί ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου καί Ἑλένης εἰς τόν ἱερόν αὐτῶν Ναόν ἐντός τοῦ Πατριαρχείου, προσκείμενον δυτικῶς εἰς τόν Πανίερον Ναόν τῆς Ἀναστάσεως. Α’ Ἑσπερινός. Ἡ ἑορτή αὕτη ἑωρτάσθη διά Μεγάλου Ἑσπερινοῦ ἀφ’ ἑσπέρας, προεξάρχοντος… Συνέχεια