Άλλα Πατριαρχεία

Παρουσιάσεις εργασιών αποκαταστάσεως του Ι. Κουβουκλίου του Πανάγιου Τάφου

post thumbnail

Τήν Τετάρτην, 9ην / 22αν Φεβρουαρίου 2017, ἔλαβε χώραν εἰς τήν αἴθουσαν τοῦ Θρόνου τοῦ Πατριαρχείου συνάντησις τῶν μελῶν τῆς Κεντρικῆς Ἐπιτροπῆς / Steering Committee καί τῶν Ἀρχηγῶν τῶν Τριῶν Χριστιανικῶν Κοινοτήτων/ Project’s Owner Committee, Ὑπευθύνων τῶν ἐργασιῶν ἀποκαταστάσεως τοῦ Ἱεροῦ Κουβουκλίου τοῦ Παναγίου Τάφου, ἤτοι τοῦ Μακαριωτάτου Πατρός ἡμῶν καί Πατριάρχου Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεοφίλου, τοῦ Κουστωδοῦ… Συνέχεια

Η εορτή του Αγίου Συμεών του Θεοδόχου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

post thumbnail

Τήν Πέμπτην, 3ην / 16ην Φεβρουαρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ἁγίου Συμεών τοῦ Θεοδόχου εἰς τήν ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, τήν κειμένην εἰς τήν Δυτικήν Νέαν Ἱερουσαλήμ, ἐντός τῆς ὁποίας καί ὁ τάφος αὐτοῦ. Κατά τήν ἑορτήν ταύτην, ἑπομένην τῆς Δεσποτικῆς ἑορτῆς τῆς Ὑπαπαντῆς κατά μίαν ἡμέραν, ἡ Ἐκκλησία ποιεῖ… Συνέχεια

Η εορτή της Υπαπαντής του Κυρίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

post thumbnail

Τήν Τετάρτην, 2αν/ 15ην Φεβρουαρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τῆς Ὑπαπαντῆς τοῦ Κυρίου εἰς τήν γυναικείαν Ἱεράν Μονήν, τήν κειμένην εἰς ἀπόστασιν λίθου βολῆς βορείως τοῦ Ναοῦ τῆς Ἀναστάσεως ἔναντι τοῦ τεμένους Χάνκε καί προσκειμένην τῇ Μονῇ τοῦ Ὁσίου Πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου. Κατά τήν ἑορτήν ταύτην ἡ Ἐκκλησία ποιεῖ μνήμην τοῦ γεγονότος… Συνέχεια

Ο Μακαριώτατος Πατριάρχης Ιεροσολύμων λειτουργεί εις το χωρίον των 10 λεπρών

post thumbnail

Τήν Παρασκευήν, 28ην Ἰανουαρίου/10ην Φεβρουαρίου 2017, ὁ Μακαριώτατος Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος προέστη πανηγυρικῆς Θείας Λειτουργίας εἰς τόν Ἱερόν Ναόν τοῦ Ἁγίου Γεωργίου, κείμενον εἰς τό χωρίον τῶν 10 λεπρῶν, βορείως τῆς Νεαπόλεως τῆς περιοχῆς Σαμαρείας. Ὁ Ἱερός οὗτος Ναός εἶναι ἐκτισμένος ἐντός σπηλαίου, εἰς τό ὁποῖον διέμενον ἀπομεμονωμένοι οἱ λεπροί, οἱ… Συνέχεια

Η υπουργός τουρισμού της Ελλάδος επισκέπτεται το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων

post thumbnail

Τήν Τετάρτην, 26ην Ἰανουαρίου/8ην Φεβρουαρίου 2017, ἐπεσκέφθη τό Πατριαρχεῖον ἡ Ὑπουργός Τουρισμοῦ τῆς Ἑλλάδος κ. Ἕλενα Κουντουρᾶ μετά συνεργατῶν αὐτῆς καί μετά τοῦ Γενικοῦ Προξένου τῆς Ἑλλάδος εἰς τά Ἱεροσόλυμα κ. Χρήστου Σοφιανοπούλου. Τήν κ. Ὑπουργόν καί τήν συνοδείαν αὐτῆς ἐδέχθη ἡ Α.Θ.Μ. ὁ Πατήρ ἡμῶν καί Πατριάρχης Ἱεροσολύμων κ.κ. Θεόφιλος μετά Πατέρων Ἁγιοταφιτῶν. Εἰς… Συνέχεια

Η εορτή του Αγίου Ευθυμίου εις το Πατριαρχείον Ιεροσολύμων

post thumbnail

Τήν Πέμπτην, 20ήν Ἰανουαρίου/ 2αν Φεβρουαρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Εὐθυμίου τοῦ Μεγάλου εἰς τήν ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτοῦ Ἱεράν Μονήν, τήν προσκειμένην τῇ Ἱερᾷ Μονῇ Παναγίας Σεϊδανάγιας βορείως εἰς τήν Χριστιανικήν Συνοικίαν πλησίον τοῦ Πατριαρχείου. Ὡς παραδίδει τό Συναξάριον τῆς Ἐκκλησίας, ἰδίᾳ δέ ὁ βιογράφος τῶν Παλαιστινίων ἁγίων… Συνέχεια

Η προσκύνησις της Τιμίας Αλύσεως του Αποστόλου Πέτρου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

post thumbnail

Τήν Κυριακήν, 16ην / 29ην Ἰανουαρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τῆς Τιμίας Ἁλύσεως τοῦ Ἀποστόλου Πέτρου εἰς τόν τόπον φυλακίσεως αὐτοῦ, ἔνθα σήμερον ὑπάρχει ἡ Ἱερά Μονή, ἡ ἐπονομαζομένη τοῦ ἁγίου Νικοδήμου ἤ «τῆς Φακῆς», συνεχομένη ἀνατολικῶς τοῦ Πραιτωρίου, τό ὁποῖον ἦτο ἡ ἕδρα τοῦ ἑκάστοτε Ρωμαίου Κυβερνήτου τῶν Ἱεροσολύμων, τοῦ Πιλάτου… Συνέχεια

Η εορτή του Αγίου Αντωνίου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

post thumbnail

Τήν Δευτέραν, 17ην /30ήν Ἰανουαρίου 2017 ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ μνήμη τοῦ ὁσίου Πατρός ἡμῶν Ἀντωνίου τοῦ Μεγάλου, εἰς τό παρεκκλήσιον αὐτοῦ, τό εὑρισκόμενον ἐντός τοῦ Ἱεροῦ Ναοῦ τῆς Ἱερᾶς Μονῆς τοῦ Ἁγίου Νικολάου, συνεχομένης τῷ Πατριαρχείῳ βορειοδυτικῶς. Τόν Ὄρθρον καί τήν θείαν Λειτουργίαν ἀνήμερα τῆς ἑορτῆς ἐτέλεσεν ὁ Πρωτοπρεσβύτερος π. Νικήτας ψαλλουσῶν μοναζουσῶν… Συνέχεια

Η εορτή του Αγίου Θεοδοσίου του κοινοβιάρχου στο Πατριαρχείο Ιεροσολύμων

post thumbnail

Τήν Τρίτην, 11ην /24ην Ἰανουαρίου 2017, ἑωρτάσθη ὑπό τοῦ Πατριαρχείου ἡ ἑορτή τοῦ ἁγίου Θεοδοσίου τοῦ Κοινοβιάρχου εἰς τήν ὑπ᾽ αὐτοῦ ἱδρυθεῖσαν καί ἐπ᾽ ὀνόματι αὐτοῦ τιμωμένην Ἱεράν Μονήν, τήν κειμένην ἀνατολικῶς τῆς Βηθλεέμ καί τοῦ Χωρίου τῶν Ποιμένων εἰς τήν ἔρημον τῆς Ἰουδαίας εἰς ἀπόστασιν 8 χιλιομέτρων πρό τῆς Λαύρας τοῦ ἁγίου Σάββα τοῦ… Συνέχεια

Πρόσφατες δραστηριότητες της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Qatar

post thumbnail

1. Ἐπίσκεψις εἰς ἐρείπια Μοναστηρίου τοῦ 7ου αἰ. εἰς τό νησί Sir Bani Yas Τήν Πέμπτην, 6ην/19ην  Ἰανουαρίου 2017, εἰς τήν αἴθουσαν συνεδριάσεων τοῦ Ρωμαιοκαθολικοῦ Ναοῦ τοῦ Ἁγίου Ἰωσήφ εἰς τό Ἄμπου Ντάμπι, πρωτεύουσαν τῶν Ἡνωμένων Ἀραβικῶν Ἐμιράτων, ἔλαβε χῶραν τό ἐτήσιον Συνέδριον τῆς Συντροφιᾶς Έκκλησιῶν τοῦ Κόλπου (Gulf Churches Fellowship). Τήν δευτέραν ἡμέραν τῶν… Συνέχεια