Εγκόλπιον του Εκκλησιαστικού Επιτρόπου

Πρόλογος του Μακαριωτάτου Αρχιεπισκόπου Αθηνών και Πάσης Ελλάδος κ.κ. ΙΕΡΩΝΥΜΟΥ Β

Καθάπερ γαρ εν ενί σώματι μέλη πολλά έχομεν, τα δε μέλη πάντα ου την αυτήν έχει πράξιν, ούτως οι πολλοί εν σώμά εσμεν εν Χριστώ, ο δε καθ’ εις αλλήλων μέλη (Ρωμ. ιβ , 4-5).

Όταν ο Απόστολος Παύλος διατύπωνε την πιο πάνω φράση, είχε ασφαλώς υπ’ όψη του, μέσα από την πλούσια εμπειρία της αποστολικής του διακονίας, ότι στην Εκκλησία ως Σώμα Χριστού, ο καθένας έχει τη θέση του, ο καθένας είναι χρήσιμος, με την παρατήρηση ότι ο καθένας οφείλει να κατανοήσει αυτή του τη θέση και να καθίσταται χρήσιμος με διάθεση θυσιαστικής προσφοράς. Ο Απόστολος αφορμάται από το παράδειγμα του ανθρωπίνου σώματος, το οποίο λειτουργεί στηριζόμενο στη συνεργασία των μελών του. Υπογραμμίζει ότι τα μέλη του σώματος δεν έχουν όλα την ίδια λειτουργικότητα και χρησιμότητα, αλλά μέσα από τη διαφορετικότητα υπηρετούν την ολότητα για να επέλθει η πληρότητα. Αντίστοιχα, στο Σώμα του Χριστού, την Εκκλησία, με το πολυποίκιλο των διακονημάτων, αλλά και την ειδική στοχοθεσία, τη σωτηρία ψυχών «υπέρ ων Χριστός απέθανεν», ο καθένας καθίσταται υπεύθυνος για την ενιαία πορεία της Εκκλησίας εν τόπω και χρόνω, ως επί γης στρατευομένης, επιτελώντας με συνείδηση το όποιο διακόνημα η Εκκλησία του αναθέτει. Και η Εκκλησία, στην υπερδισχιλιετή πορεία της, έχει αποδείξει ότι όταν καλεί σε διακονία δεν χρησιμοποιεί αποκλειστικότητες η διακρίσεις «τάξεων»: Βασίζεται μόνο στις διακρίσεις των χαρισμάτων και τη θεοφιλή διάθεση ενός εκάστου. Τιμά δε τον όποιον εργάτη, σε όποια διακονία και αν απεκδύεται, τονίζοντας «άξιος ο εργάτης του μισθού αυτού».

Μέσα στο Εκκλησιαστικό Σώμα, ξεχωριστή θέση κατέχει ο θεσμός των Εκκλησιαστικών Συμβούλων η Επιτρόπων, όπως λέγονταν παλαιότερα. Αποτελούν τους πλέον άμεσους συνεργάτες του Εφημερίου και νοηματοδοτούν την εκπροσώπηση του λαϊκού στοιχείου στην Εκκλησιαστική Διοίκηση. Ουσιαστικά, επιλέγονται, όχι για να ωφεληθούν ανθρωπίνως κάτι, μιας που η θέση τους είναι τιμητική και άμισθη, αλλά για να βαστάσουν έναν ειδικώτερο Σταυρό, αυτόν της ευθύνης της διοικήσεως και διαχειρίσεως του Εκκλησιαστικού Κυττάρου που ονομάζεται Ενορία.

Στη σύγχρονη καθημερινότητα, με την πολυεπίπεδη εξέλιξη και την πολυπλοκότητα των σχέσεων, η διακονία του Εκκλησιαστικού Συμβούλου η Επιτρόπου διαφέρει από αυτό που ήταν παλαιότερα. Πρέπει να γίνει συνείδηση η αυξημένη ευθύνη, όχι μόνον έναντι του Σώματος του Χριστού, αλλά και έναντι της κοινωνίας των πολιτών. Ευθύνη, η οποία δεν εξαντλείται σε πνευματικό επίπεδο, αλλά παρεκτείνεται σε νομικό, σε ηθικό και κοινωνικό. Ουσιαστικά στις μέρες μας, ο Εκκλησιαστικός Επίτροπος καλείται να είναι διαρκώς έτοιμος για να δώσει «λόγον παντί τω αιτούντι».

Για να γίνει αυτό όμως, απαραίτητη είναι η σε βάθος γνώση και κατανόηση των καθηκόντων και της ευθύνης του. Τον σκοπό αυτόν έρχεται να υπηρετήσει το παρόν Εγχειρίδιο Εκκλησιαστικού Συμβούλου, το οποίο παρέχει σαφείς υποδείξεις, με εύληπτο τρόπο περί των καθηκόντων, της ευθύνης, αλλά και της διαθέσεως, τα οποία πρέπει να χαρακτηρίζουν τον τρόπο εργασίας του κάθε συνεργάτη μας. Η σύγχρονη κοινωνία έχει θεσπίσει το μόρφωμα της δια βίου μάθησης, ως μορφή συνεχούς κατάρτισης και ενημέρωσης. Το μετά χείρας Εγχειρίδιο έρχεται να υπηρετήσει σε Εκκλησιαστικό επίπεδο αυτόν το σκοπό. Ασχέτως ετών εμπειρίας, ο κάθε Εκκλησιαστικός Σύμβουλος, βρίσκει εδώ την υπεύθυνη πληροφόρηση για το θεσμικό και νομικό πλαίσιο μέσα στο οποίο καλείται να ασκήσει τα καθήκοντά του.

Η σύνταξη του Εγχειριδίου από τον Αιδεσιμολ. Πρωτοπρεσβύτερο π. Γεώργιο Φραγκιαδάκη, Νομικό, Φιλόλογο και Θεολόγο, αλλά και Γραμματέα της Συνοδικής Επιτροπής επί των Δογματικών και Νομοκανονικών Ζητημάτων, εγγυάται την πληρότητα και αρτιότητά του, ενώ αποτελεί και αφορμή έκφρασης ευχαριστιών θερμών και επαίνων στο συντάκτη του, τόσο για το παρόν πόνημα, το οποίο καλύπτει ένα βασικό κενό στην Εκκλησιαστική βιβλιογραφία, όσο και για τη συνολικότερη προσφορά του στις Συνοδικές Υπηρεσίες της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Ο Θεός να ευλογεί και να χαρίζει πλούσια την καρποφορία στην ευθυνοφόρο διακονία των όντως συνεργατών μας Εκκλησιαστικών Συμβούλων.

Ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος
ΙΕΡΩΝΥΜΟΣ Β