Ακολουθία Κυριακής 23.12.2012 | Κυριακή προ της Χριστού Γεννήσεως

Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.

Τυπικὸν ἐδῶ.

Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.

Νέον Ἡμερολόγιον 2013 (Ἑορτολόγιον, Νηστεῖες, ἐπεξεργάσιμος μορφή) doc & pdf.

Ἡμερολόγιον 2013 (Ἑορτολόγιον, Κυριακοδρόμιον, Ἀπόδειπνον, Χαιρετισμοί) ἐδῶ

Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.

Τυπικὸν ἐδῶ.

Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.

Νέον Ἡμερολόγιον 2013 (Ἑορτολόγιον, Νηστεῖες, ἐπεξεργάσιμος μορφή) doc & pdf.

Ἀκολουθία ἡμέρας Χριστουγέννων ἐξ ἀναρτήσεως παρελθόντος ἔτους, pdf ἐδῶ.

Ἑρμηνεία εἰς τὸν Ἰαμβικὸν Κανόνα τῶν Χριστουγέννων (Ἰωάννου Δαμασκηνοῦ) ἐδῶ.

Ἀφιέρωμα διὰ κειμένων τῇ μητροπόλει τῶν πανηγύρεων ἐδῶ.

Ἠχητικὸν (κοντάκιον) ἐδῶ.

Εὐχὴ ἑόρτιος: «Τὰ ἐν Χριστουγέννοις σκιαθίτικα κάλαντα τῶν παίδων» ἐδῶ,
 διὰ χειρὸς Κωνσταντίνου Κουτούμπα, θεολόγου, ἁγιογράφου, πρωτοψάλτου Σκιάθου.