Ακολουθία Τρίτης 06.01.2015 | Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου

Ἀκολουθία Θεοφανίων & Μεγάλου Ἁγιασμοῦ, ἰσχύουσα αἰωνίως, doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ἐλευθέρα νεοελληνικὴ ἀπόδοσις εἰς τὸν Ἰαμβικὸν Κανόνα τῆς ἑορτῆς ἐδῶ.