Ακολουθία Τρίτης 02.02.2016 | Ὑπαπαντὴ τοῦ Χριστοῦ

Πλήρης Ἀκολουθία Ὑπαπαντῆς ἰσχύουσα αἰωνίως, πλὴν Κυριακῆς, doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Μαρτύριον τοῦ Ἁγίου Ὁσιομάρτυρος Γαβριὴλ τοῦ ἐξ Ἁλώνης Προικοννήσου ἐδῶ.