Ακολουθία Τετάρτης Πάσχα 23.04.2014 | Ἁγίου Γεωργίου

Ἐφετινὴ ἀκολουθία ἁγ. μεγαλομάρτυρος Γεωργίου τοῦ Τροπαιοφόρου doc & pdf,
ἀφιέρωσις πονήματος ὑπὲρ ἐπισκέψεως Γεωργίου, ὑπὲρ ἀναπαύσεως Γεωργίου,
ὑπὲρ μακαρίας μνήμης Κωνσταντίνου ἱερέως, σοφωτάτου διδασκάλου γενομένου.
Ἐγκώμιον τοῦ ἁγ. Ἀνδρέου Κρήτης τοῦ ἱεροσολυμίτου εἰς τὸν ἅγ. Γεώργιον ἐδῶ.