Ακολουθία Τετάρτης 25.12.2013 | Ἡ τοῦ Χριστοῦ Γέννησις

Ἀκολουθία Ὄρθρου Χριστουγέννων, τροπάρια, ἀναγν. Λειτουργίας, doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ἀφιέρωμα διὰ κειμένων τῇ μητροπόλει τῶν πανηγύρεων ἐδῶ. Κοντάκιον ἐδῶ.