Ακολουθία Τετάρτης 25.05.2016 | Μεσοπεντηκοστῆς, Γ´ εὕρεσις τιμίας κεφαλῆς Προδρόμου

Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.