Ακολουθία Τετάρτης 21.09.16 | Ἀπόδοσις Ὑψώσεως Τιμίου Σταυροῦ

(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν Κυριακῆς & ἀποστολοευαγγελίου τῆς ἡμέρας)
Συνήθης Ἀκολουθία Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.