Ακολουθία Τετάρτης 06.01.2016 | Τὰ Ἅγια Θεοφάνεια τοῦ Κυρίου

Ἀκολουθία Θεοφανίων ὡς ἀνωτέρω & Ἁγιασμοῦ, ἰσχύουσα αἰωνίως, doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ἐλευθέρα νεοελληνικὴ ἀπόδοσις εἰς τὸν Ἰαμβικὸν Κανόνα τῆς ἑορτῆς ἐδῶ.