Ακολουθία Σαββάτου 14.06.2014 | Ἀπόδοσις Πεντηκοστῆς, μνήμη Προφήτου Ἐλισσαίου

Πλήρεις ἀκολουθίαι Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.