Ακολουθία Σαββάτου 31.03.2017 | Ε´ Νηστειῶν (Ἀκάθιστος Ὕμνος)

Παρασκευὴ ἑσπέρας, Ἀκάθιστος Ὕμνος εἰς τὸ μικρὸν ἀπόδειπνον doc & pdf.
(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν 24ης καὶ 25ης Μαρτίου).

Σάββατον πρωΐ, Ἀκάθιστος Ὕμνος εἰς τὸν ὄρθρον doc & pdf.
(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν 24ης καὶ 25ης Μαρτίου).