Ακολουθία Σαββάτου 30.05.2015 | Πρὸ Πεντηκοστῆς

Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια-ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.