Ακολουθία Σαββάτου 29.04.2017 | Θωμᾶ

Ἀκολουθίαι ἑσπερινοῦ, ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα λειτουργίας doc & pdf.
(σταθερὰ διάταξις πλὴν ἑσπερίων, κανόνος, συναξαρίου & 23/4, 8/5, 21/5)
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Ἀφιέρωμα Πάσχα ἐδῶ.
Σχετικὴ ὁμιλία τοῦ Ἁγ. Γρηγορίου τοῦ Θεολόγου «Ἐγκαίνια τιμᾶσθαι» ἐδῶ.
Ἁγ. Ἰω. Χρυσοστόμου, Ὁμιλία εἰς τὴν Καινὴν Κυριακὴν & εἰς τὸν Ἀπ.Θωμᾶν ἐδῶ.