Ακολουθία Σαββάτου 25.11.2017 | Ἁγίας Αἰκατερίνης & Ἀπόδοσις Εἰσοδίων

Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως, πλὴν Κυριακῶν καὶ προκειμένου ἑσπερινοῦ)
Ἀκολουθία ἑόρτιος καὶ πανηγυρικὴ ὡς ψάλλεται ἐν ἱερᾷ μονῇ Σινᾶ doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.