Ακολουθία Σαββάτου 24.12.2016 | Ἁγ. Ὁσιομ. Εὐγενίας (Παραμονὴ Χριστουγέννων)

Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ.