Ακολουθία Σαββάτου 19.03.2016 | Α´ Νηστειῶν

Ἀκολουθία ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.

(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως, πλὴν καθισμάτων ὄρθρου & συναξαρίου)