Ακολουθία Σαββάτου 18.02.2017 | Ψυχοσάββατον (πρὸ τῆς Ἀπόκρεω)

(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν μηνολογίου, καὶ τῶν τοῦ ἤχου τῆς ἑβδομάδος)
Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.