Ακολουθία Σαββάτου 09.09.2017 | Θεοπατόρων Ἰωακεὶμ & Ἄννης

(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν Σαββάτου, Κυριακῆς καὶ προκειμένου ἑσπερινοῦ)
Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.