Ακολουθία Σαββάτου 04.03.2017 | Α´ Νηστειῶν

(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως, πλὴν καθισμάτων ἤχου ἑβδ. & συναξαρίου)
Ἀκολουθία ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.