Ακολουθία Πέμπτης 25.12.2014 | Γέννησις τοῦ Χριστοῦ

Ἀκολουθία Ὄρθρου Χριστουγέννων ὡς ἀνωτέρω, ἰσχύουσα αἰωνίως, doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ἀφιέρωμα διὰ κειμένων τῇ μητροπόλει τῶν πανηγύρεων ἐδῶ. Κοντάκιον ἐδῶ.