Ακολουθία Πέμπτης 01.01.2015 | Περιτομή τοῦ Χριστοῦ, Μεγάλου Βασιλείου

Ἀκολουθία 1ης Ἰανουαρίου πλὴν Κυριακῆς, ἰσχύουσα αἰωνίως, doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
* * *
Περὶ ὑμνολογίας ὁμιλία: «Ἡ μεγάλη ἑβδομάδα τῶν Χριστουγέννων» ἐδῶ.
Ταινία τεκμηριώσεως: «Μέγας Βασίλειος, τὸ λιοντάρι τοῦ Χριστοῦ» ἐδῶ.
*
Ἡμερολόγια 2015 ἀπὸ ΚομοτηνήΣέρρες 1+2ΝάξοἩράκλειοΛασίθιΠάφο.
Καὶ ἀπὸ ἈρναίαΧίοΚάλυμνοΚύθηρα & στίχοι Χριστουγέννων ἐκ Ῥεθύμνης.