Ακολουθία Πέμπτης 24.12.2015 | Παραμονὴ Χριστουγέννων

Ἀκολουθία Ὄρθρου, Μ. Ὡρῶν, Ἑσπερινοῦ, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. (ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν Κυριακῶν)