Ακολουθία Πέμπτης 21.05.2015 | Ἀναλήψεως, Ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου & Ἑλένης

Ἐπὶ τῇ δεσποτικῇ ἑορτῇ τῆς Ἀναλήψεως τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
(συνεορταζομένων τῶν βασιλέων & ἰσαποστόλων Κωνσταντίνου & Ἑλένης),
Ἀκολουθία ἑσπερινοῦ, ὄρθρου, τροπάρια-ἀναγνώσματα λειτουργίας doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες Α, Β, Γ & Δ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.