Ακολουθία Πέμπτης 09.03.2017 | Ἁγίων Τεσσαράκοντα Μαρτύρων

(διάταξις ἰσχύουσα διὰ καθημερινάς, πλὴν τῶν τοῦ τριῳδίου)
Ἀκολουθία ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.