Ακολουθία Παρασκευής 25.12.2015 | Γέννησις τοῦ Χριστοῦ

Ἀκολουθία Παννυχίδος, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας, doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ & ἐδῶ.
Ἀφιέρωμα διὰ κειμένων τῇ μητροπόλει τῶν πανηγύρεων ἐδῶ. Κοντάκιον ἐδῶ.