Ακολουθία Παρασκευής 25.03.2016 | Εὐαγγελισμὸς Θεοτόκου

Παρασκευὴ 25 Μαρτίου 2016 (διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν Κυριακῆς)
Ἀκολουθία ἑσπερινοῦ, ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγν. Λειτουργίας doc & pdf.
Συντεταγμένη φυλλάδα μὲ μουσικὰ κείμενα ἐδῶ (ἀπὸ Σύνδ. Ἱεροψ. Βόλου).
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα Α, Β, Γ, Δ.
Ὑμνολογικὰ ἐκ τῆς ἀκολουθίας κείμενα & ἠχογραφήματα πατριαρχικὰ ἐδῶ.
Μαρτυρία ἐνάρξεως τῆς Ἐπαναστάσεως 1821 ὑπὸ τοῦ Π.Π. Γερμανοῦ, ἐδῶ.
Διακήρυξις (ἀνεξαρτησίας) Α´ Ἐθνοσυνελεύσεως ἐν Ἐπιδαύρῳ (1822) ἐδῶ.
Ἱστορικὰ περὶ τῆς ἐθνεγερσίας, ἐδῶ. Ἀπομνημονεύματα Μακρυγιάννη ἐδῶ.