Ακολουθία Παρασκευής 24.02.2017 | Α´ & Β´ εὕρεσις κεφαλῆς Προδρόμου

(διάταξις ἰσχύουσα αἰωνίως πλὴν Κυριακῆς καὶ Τεσσαρακοστῆς)
Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, τροπάρια, ἀναγνώσματα Λειτουργίας doc & pdf.