Ακολουθία Παρασκευής 23.12.2016 | Ἁγ. Δέκα Μαρτ. ἐν Κρήτῃ (Μ. Ὧραι Χριστουγέννων)

Ἀκολουθία Ἑσπερινοῦ, Ὄρθρου, Μεγάλων Ὡρῶν doc & pdf.
Τυπικὸν ἐδῶ. Ἁγιολογικὰ ἐδῶ & ἐδῶ. Εἰκόνες ἐδῶ & ἐδῶ. Κείμενα ἐδῶ.